De I2-rijtuigen van de NMBS waren rijtuigen voor het internationale treinverkeer. De rijtuigen werden aangeschaft ter vervanging van verloren gegane rijtuigen tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1952 werden 38 rijtuigen met 4 compartimenten eerste klas en 4 compartimenten tweede klas (A4B4) en 12 rijtuigen met 11 compartimenten tweede klas (B11) gebouwd. In 1963 werden 12 A4B4-rijtuigen verbouwd tot buffetrijtuig. In 1988 werden de I2-rijtuigen buiten gebruik gesteld. 

Onze vereniging beschikt over 2 exemplaren van dit type, waarvan er 1 inzetbaar is.