Giften vanaf 40 euro op het rekeningnummer BE48 7450 0823 1127 met als vermelding gift, zijn fiscaal aftrekbaar. Dit gebeurt dankzij Herita.
Zo steunt u de stoomtrein en geniet u van een interessante belastingsvermindering.