1. Algemene regels


VZW Stoomtrein Dendermonde-Puurs voert algemene regels in omtrent Covid-19 die van toepassing zijn bij elk bezoek van reizigers en vrijwilligers. Hieronder kan u deze regels terugvinden.

  • U dient over een geldig Covid Safe Ticket te beschikken.
  • Een mondmaskerverplichting is van toepassing voor iedereen die zich bevindt op elk perron (Baasrode-Noord, Sint-Amands, Oppuurs en Puurs), in het stationsgebouw in Baasrode-Noord en seinhuisje in Puurs, op de terreinen van Stoomtrein Dendermonde-Puurs, in elk sanitair en in alle rijtuigen. Een uitzondering op deze regel is het consumeren van drank of eten al zittend op het terras of in de rijtuigen
  • Het ontsmetten van de handen is verplicht bij aankomst. Stoomtrein Dendermonde-Puurs voorziet aan de in- en uitgang, in het stationsgebouw, in het sanitair en in de cateringvoorziening voldoende ontsmettingsmogelijkheden.
  • Het ontsmetten van de rijtuigen (zitplaatsen), sanitair en stationsgebouw gebeurt voor de aanvang van elke rit. De rijtuigen hebben enkel een houten of kunststoffen bekleding, dat makkelijk te ontsmetten is. Daarnaast zijn de kopdeuren van elk rijtuig vergrendeld en gebeurt de bediening enkel door de bevoegde personen van VZW Stoomtrein Dendermonde-Puurs (zie bepaling HLT/VBS). De binnendeuren in de rijtuigen blijven open en worden vergrendeld. De toegangsdeuren worden enkel bediend door de treinwachter. De deurklinken van het sanitair in de rijtuigen worden gedurende de rit meermaals ontsmet door de treinwachter of cateringpersoneel.
  • Het aanmelden gebeurt maximum 1 uur voor vertrek van de geplande rit. Na aankomst in Baasrode-Noord of Puurs (eindhalte) dienen de reizigers onmiddelijk uit te stappen (zie punt 4 in- en uitstapprocedure). Door deze tijdsmarge krijgen de vrijwilligers van VZW Stoomtrein Dendermonde-Puurs de kans de rijtuigen voldoende te ontsmetten. Deze regel kan verschillen per soort rit en wordt vermeld.
  • Registreren van gegevens gebeurt door middel van een online inschrijvingssysteem of vragenlijst bij onthaal. De dienstdoende vrijwilligers registreren via het BNX-systeem minimum 24u op voorhand en worden toegelaten op het terrein na inschrijving in het aanwezigheidsregister. Aan elke vrijwilliger wordt ook een functie toegewezen.
  • Er is een Covid contactpersoon toegewezen die u ten allen tijden kan contacteren met vragen over de contactopvolging en de algemene regels. Dit is Dieter Van Landuyt. Indien deze persoon niet kan worden bereikt kan u ten rade bij de dienstleider.
  • Er zijn maximum 150 personen toegelaten per rit. Een groep telt maximaal 4 personen, tenzij deze deel uitmaken van hetzelfde gezin. Per groep wordt een volledige zitplaats van 4-6 personen voorzien, die zich geschranst in het rijtuig bevinden. Daarnaast worden er 15 crewleden van VZW Stoomtrein Dendermonde-Puurs toegelaten, met uitzondering van het personeel op de tractievoertuigen, overwegwachters en personeel van de shop. Voor meer duiding hieromtrent kan u het hoofdstuk bezetting en capaciteiten (zie punt 2) raadplegen.
  • Er is een aanmeldprocedure. Gelieve deze te raadplegen in het hoofdstuk aanmeldprocedure (zie punt 3).
  • Na de aanmeldprocedure wordt een in- en uitstapprocedure gevolgd.
  • VZW Stoomtrein Dendermonde-Puurs voorziet minimaal een treinbegeleider die de aanmeldprocedure, in- en uitstapprocedure en begeleiding op de perrons en parking zal handhaven. Gelieve de instructies van deze perso(o)n(en) te volgen.
  • Er wordt voldoende ventilatie voorzien in de rijtuigen en sanitair. De ramen van de rijtuigen worden op een kier geplaatst en mogen niet worden gesloten door de reizigers. De treinwachter ziet hierop toe.
  • Het sanitair is toegankelijk in het stationsgebouw en rijtuigen, mits inachtname van de bezettingsvereisten. Zie het hoofdstuk bezetting en capaciteiten (zie punt 2)
  • Betalingen gebeuren hoofdzakelijk via overschrijving en Payconic By Bancontact. Betalen met cash is mogelijk in beperkte mate.
  • Catering is aanwezig op de trein en opgebouwd volgens de huidige regels vanuit Horeca Vlaanderen. Voor verdere info zie het hoofdstuk catering.
  • De tarieven zijn opgesteld naar de aard van de soort rit en kunnen verschillen.
  • Alle maatregelen worden voldoende gevisualiseerd en aangeduid waar de nodige acties moeten worden getroffen.

2. Bezetting en capaciteiten


VZW Stoomtrein Dendermonde-Puurs heeft op voorhand bezetting en capaciteitsregels opgesteld die moeten worden nageleefd. U kan deze per segment hieronder terugvinden.

 • Op de perrons van Baasrode-Noord, Sint-Amands, Oppuurs & Puurs worden maximaal 150 personen toegelaten. Hierbij moet de 1.5m afstandsregel worden gerespecteerd. Mondmasker is verplicht.
 • Het totale aantal personen in de rijtuigen is vastgelegd op maximaal 165 (150 reizigers en 15 crewleden) bij een rijtuigstam van 3 rijtuigen. Hierbij wordt per groep een volledige zitplaats van 4-6 personen voorzien, die zich geschranst in het rijtuig bevinden. Er is een volledige rijtuigcapaciteit van 300m² aanwezig bij een rijtuigstam van 3 rijtuigen. Naargelang de bezetting kunnen minder zitplaatsen of rijtuigen worden voorzien. Mondmasker is verplicht in de rijtuigen, uitgezonderd bij het consumeren van drank en eten al zittend op de voorziene zitplaats.
 • Het sanitair in de rijtuigen is toegankelijk voor maximum 1 persoon, met uitzondering in de begeleiding van 1 kind en 1 ouder of begeleider uit dezelfde groep. Mondmasker is verplicht.
 • Het onthaal in het stationsgebouw van Baasrode-Noord is enkel toegankelijk voor de vrijwilligers van VZW Stoomtrein Dendermonde-Puurs. Het maximum aantal personen is vastgelegd op 5. Mondmasker is verplicht.
 • De boekenshop in het stationsgebouw van Baasrode-Noord is enkel toegankelijk voor 1 bezoeker en 1 vrijwilliger van VZW Stoomtrein Dendermonde-Puurs. Dus een totaal van 2 personen. Mondmasker is verplicht.
 • De wachtzaal in het stationsgebouw van Baasrode-Noord is open, met een maximale bezetting van 10 personen.
 • Het sanitair in het stationsgebouw van Baasrode-Noord is toegankelijk. 2 personen zijn gelijktijdig toegelaten in het herentoilet. 1 persoon is toegelaten in het damestoilet. Mondmasker is verplicht.
 • Het onthaal in het seinhuisje van Puurs is toegankelijk voor 4 bezoekers en 2 vrijwilligers van VZW Stoomtrein Dendermonde-Puurs. Mondmasker is verplicht.
 • Het sanitair in het seinhuisje van Puurs is toegankelijk. Er is slechts 1 persoon gelijktijdig toegelaten in het toilet. Mondmasker is verplicht.

3. Aanmeldprocedure


Gelieve volgende aanmeldprocedure voor alle ritten te handhaven.

3.1 Baasrode-Noord

 • Parkeren kan op het terrein van Baasrode-Noord of op de voorziene plaats op de openbare weg.
 • Er worden dranghekkens voorzien waarlangs u moet aanschuiven. Gelieve aan te schuiven met de volledige groep van maximum 4 personen, tenzij deze deel uitmaken van hetzelfde gezin.
 • In de wachtrij worden markeringen aangebracht aan de dranghekkens om de afstand te bewaren. Gelieve deze markering te volgen om voldoende afstand te houden met andere bubbels.
 • De locatie van aanmelden is gesitueerd naast de wachtzaal. Eén persoon kan de groep aanmelden. Indien de betaling nog niet is gebeurd, kan deze hier worden voldaan door middel van Payconiq by Bancontact, cash of kan de betaalbevestiging worden getoond.
 • Aan de ingang is het verplicht voor elk lid van de groep de handen te ontsmetten. Er wordt een ontsmettingspaal voorzien.
 • Indien alle nodige gegevens zijn opgevraagd en/of gecontroleerd wordt de volledige groep toegang verleent tot het perron.
 • Tijdens de aanmeldingprocedure is het dragen van een mondmasker verplicht.

3.2 Sint-Amands / Oppuurs

 • Parkeren kan op de voorziene plaats op de openbare weg.
 • Door het beperkt aantal reizigers dat in deze haltes op-/afstapt is er hier geen specifieke infrastructuur voorzien, u wacht op het perron en houdt voldoende afstand tot andere groepen.
 • Bij aankomst van de trein begeeft u zich naar de treinbegeleider, die u verder zal helpen. Gelieve de instructies van de begeleider goed op te volgen.
 • Tijdens de aanmeldingprocedure is het dragen van een mondmasker verplicht.

3.2 Puurs

 • Parkeren kan op de voorziene plaats op de openbare weg.
 • Er worden dranghekkens voorzien waarlangs u moet aanschuiven. Gelieve aan te schuiven met de volledige groep van maximum 4 personen, tenzij deze deel uitmaken van hetzelfde gezin. Wacht buiten de dranghekkens en houdt voldoende afstand tot andere groepen.
 • Aan de ingang is het verplicht voor elk lid van de groep de handen te ontsmetten. Er wordt een ontsmettingspaal voorzien.
 • Indien alle nodige gegevens zijn opgevraagd en/of gecontroleerd wordt de volledige groep toegang verleent tot het perron.
 • Tijdens de aanmeldingprocedure is het dragen van een mondmasker verplicht.


4. In- en uitstapprocedure van de rijtuigen


Na de aanmeldprocedure wordt u begeleid naar de rijtuigen. Gelieve volgende instructies te volgen.

 • Na de aanmeldprocedure wordt de groep toegelaten tot het perron. Een groep telt maximaal 4 personen, tenzij deze deel uitmaken van hetzelfde gezin. Per groep wordt een volledige zitplaats van 4-6 personen voorzien, die zich geschranst in het rijtuig bevinden. Neem bij het opstappen de eerste vrije zitplaats.
 • Enkel de treinwachter mag de in- en uitstapdeuren bedienen.
 • Rondlopen in de trein mag enkel voor een bezoek aan het sanitair en bij het in- en uitstappen. Het dragen van een mondmasker is verplicht.
 • Tijdens de rit is er in de rijtuigen catering voorzien. Het consumeren van drank of eten mag enkel al zittend op de aangeduide plaats in rijtuigen. Hiervoor mag het mondmasker af.
 • Bij aankomst van de trein in één van de haltes van Stoomtrein Dendermonde-Puurs zal de begeleider van de trein de deuren openen. Wacht op het openen van de deuren alvorens zich naar de uitgang te begeven. Houdt voldoende afstand tot de andere groepen.
 • Bij het uitstappen bij een tussenhalte, dient u bij verderzetting van de rit terug plaats te nemen op de plaats die aan het begin van de rit ingenomen heeft. Gelieve de instructies van de begeleider op te volgen.
 • Bij het uitstappen aan de eindhalte dient u rekening te houden met de opgegeven tijd wanneer u de site moet verlaten. Dit is afhankelijk per rit. De uitgang naar de parking is duidelijk aangegeven.

4.1 Baasrode-Noord

4.2 Puurs

6. Catering


Gedurende alle ritten biedt VZW Stoomtrein Dendermonde-Puurs de mogelijkheid tot catering aan. Hiervoor werden volgende maatregelen genomen.

 • De catering is georganiseerd volgens de regels omtrent Covid-19 van Horeca Vlaanderen.
 • In het barrijtuig worden maximaal 6 vrijwilligers toegelaten.
 • Opnames van bestellingen en het ronddragen van dranken en eten gebeurt door het cateringpersoneel van VZW Stoomtrein Dendermonde-Puurs.
 • Alles wordt geserveerd in glazen die met heet water en afwasmiddel worden gewassen en nadien gespoeld.
 • In het cateringrijtuig worden voldoende ontsmettingsmiddelen voorzien. De vrijwilligers ontsmetten de handen voldoende voor het rondbrengen van bestellingen alsook bij het opnemen van bestellingen.
 • Het barrijtuig wordt voor en na elke rit volledig ontsmet, aangevuld van stock (dranken en eten) en de watertanks worden bijgevuld.
 • Betalen wordt aangeraden met Payconiq by Bancontact. Cash betalen is mogelijk, maar wordt beperkt.

Daarnaast biedt VZW Stoomtrein Dendermonde-Puurs de mogelijkheid tot catering aan op het perron van Baasrode-Noord en aan het seinhuisje te Puurs. Hiervoor werden volgende maatregelen genomen:

 De catering is georganiseerd volgens de regels omtrent Covid-19 van Horeca Vlaanderen.

 • De terrastafels worden op 1,5m van elkaar geplaatst en voorzien van 4 stoelen.
 • Bij het afruimen van de tafels worden deze volledig ontsmet.
 • Opnames van bestellingen en het ronddragen van dranken en eten gebeurt door het cateringpersoneel van VZW Stoomtrein Dendermonde-Puurs.
 • Alles wordt geserveerd in glazen die met heet water en afwasmiddel worden gewassen en nadien gespoeld.
 • In het station/seinhuisje wordt voldoende ontsmettingsmiddelen voorzien. De vrijwilligers ontsmetten de handen voldoende voor het rondbrengen van bestellingen alsook bij het opnemen van bestellingen.
 • Betalen wordt aangeraden met Payconiq by Bancontact. Cash betalen is mogelijk, maar wordt beperkt.

7. Soorten ritten

VZW Stoomtrein Dendermonde-Puurs organiseert elke zondag van juli, augustus en september normale rijdagen, met daarnaast themaritten op nader te bepalden dagen. Voor elke rit is het aangeraden om in te schrijven via het reserveringssysteem op de website.

 6.1. Normale rijdag iedere zondag van juli, augustus en september

 •  Aanvang rit om 11u45 & 14u45 vanuit Baasrode-Noord – 13u15 en 16u15 vanuit Puurs.
 • Duur rit heen en terug is 1u30.
 • Vooraf inschrijven is niet vereist, maar wordt aangeraden via het ticketsysteem. Indien het maximaal aantal personen van de rit bereikt is, worden geen reizigers meer toegelaten.
 • Reizigers komen aan en dienen zich volgens de algemene procedure aan te melden.
 • Opstappen kan in Baasrode-Noord, Sint-Amands, Oppuurs en Puurs.
 • Er wordt catering voorzien op de trein.
 • Na aankomst in Baasrode of Puurs (eindhalte) moeten de reizigers de rijtuigen verlaten, zodoende de vrijwilligers genoeg tijd hebben alles te ontsmetten. Reizigers kunnen vrijblijvend dranken consumeren in de voorziene modaliteiten (terras of wachtzaal) van Baasrode-Noord of Puurs.

 6.2. Themaritten

 •  Speciale ritten op maat
 • Worden uniek georganiseerd volgens de algemene Covid procedure.